ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

a) firma HOTEL TATRA KOPŘIVNICE, s.r.o.  se sídlem na adrese Žerotínova 1114, 755 01 Vsetín , registrována pod identifikačním číslem 25858874  (společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě  v oddíle C, vložce 22554, (dále jen jako „Hotel“)

• objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“)Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

• Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. emailem

• Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným on-line rezervačním systémem.

• Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

• V případě, že Hotel nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., Hotel nemusí ubytování a služby poskytnout.

• Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

• Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak.

• V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10%. 

• Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.

• Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.

• Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

• Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK.

• Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

• Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.

• V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Hotel je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

• Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor

• Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.

• Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava.

• Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě

neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.

• Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Hotel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu

• Doba přihlášení do hotelu je od 15:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Hotelem 

• Doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a za poplatek

• Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 1000 CZK vyčištění pokoje či prostor Hotelu. Kouření je možné pouze před Hotelem k místě tomu vyhrazeným.

• V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutu a do výše 10000 CZK nebo, v nutných případech, volat policii.

• Psi mohou být ubytováni na základě potvrzení Hotelu za poplatek 200 CZK/den.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

• Hotel je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.

• V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Hotel má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

• Tyto podmínky jsou platné od 4.11.2021 a Hotel si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.

• Hotel shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

Interhotel Tatra v Kopřivnici hodnocení

INTERHOTEL TATRA

Online rezervace